M-Team Logo

Standardy Ochrony Małoletnich

To zestaw zasad i procedur, które mają chronić dzieci i młodzież w placówkach oświatowych przed wszelkimi sytuacjami, w których mogliby zostać skrzywdzeni.

Zasada 1

W Studiu Tańca i Ruchu M-Team nie są zatrudniane osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu małoletnich

Zasada 2

Wszyscy pracownicy potrafią zdiagnozować symptomy krzywdzenia małoletniego oraz podejmować interwencje w przypadku podejrzenia, że małoletni jest ofiarą przemocy w szkole lub przemocy domowej

Zasada 3

Podejmowane w postępowania nie mogą naruszać praw dziecka, praw człowieka, oraz bezpieczeństwa danych osobowych

Zasada 4

Małoletni wiedzą, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami

Zasada 5

Małoletni wiedzą, do kogo zwracać się o pomoc w sytuacjach dla nich trudnych i czynią to mając świadomość skuteczności podejmowanych działań

Zasada 6

Rodzice poszerzają wiedzę i umiejętności o metodach wychowania dziecka bez stosowania przemocy oraz potrafią je uczyć zasad bezpieczeństwa

Ponadto przyjęto, że:

  • prowadzone w Studiu Tańca i Ruchu M-Team postępowanie na wypadek krzywdzenia lub podejrzenia krzywdzenia małoletnich jest zorganizowane w sposób zapewniający im skuteczną ochronę
  • działania podejmowane w ramach ochrony małoletnich przed krzywdzeniem są dokumentowane oraz monitorowane i poddawane okresowej weryfikacji przy udziale wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Uwzględniając powyższe założenia dokument zamieszczony poniżej określa zatem standardy ochrony małoletnich, stanowiące zbiór zasad i procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia ich bezpieczeństwa. Jego najważniejszym celem jest ochrona małoletnich przed różnymi formami przemocy oraz budowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska w naszej placówce.


Warning: Undefined array key "eael_ext_toc_title_tag" in /home/klient.dhosting.pl/ksmteam/m-team.org/public_html/wp-content/plugins/essential-addons-for-elementor-lite/includes/Traits/Elements.php on line 526